Focus on Values

De blogsite voor bedrijven met een focus op waarde!

advocaat Kampen

Wanneer kan ik een kort geding aanspannen?

Het kort geding: een term die we in kranten en journaals vaak voorbij horen komen. Maar weet je eigenlijk wat het precies inhoudt? En wat de regels zijn voor het kunnen aanspannen van een kort geding? We leggen het hier allemaal uit en geven een aantal voorbeelden van situaties waarin een kort geding uitkomst kan bieden.

Wat is een kort geding eigenlijk?

Een kort geding is een rechtszaak met slechts een voorlopig vonnis als gevolg, dat kan worden aangespannen wanneer de eiser een zogeheten ‘spoedeisend belang’ heeft. Dat wil zeggen dat de zaak te urgent is om een reguliere bodemprocedure te starten. Het doel van een kort geding aanspannen is dan ook om uitstel van een bepaalde situatie te bewerkstelligen. Om dit te kunnen doen, dien je – of eigenlijk je advocaat uit Kampen – voor de rechter aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake is van spoed.

Voorbeelden van situaties

In bepaalde situaties staat het spoedeisend belang als een paal boven water. Denk maar eens aan een ontslag op staande voet, het uitblijven van salaris of de executieverkoop van een woning. In deze gevallen wordt iemand rechtstreeks financieel getroffen door een bepaalde beslissing. Ook wanneer je ervan overtuigd bent dat de beslissing terecht is, gun je jezelf in elk geval wat meer tijd om in te kunnen spelen op de vervelende situatie.

Hoe kun je een kort geding-procedure starten?

Het aanspannen van een kort geding start altijd met het inschakelen van een advocaat. Kies bij voorkeur een advocaat met ervaring binnen het specifieke rechtsgebied. Hij of zij kan dan een inschatting maken of je aanvraag kans van slagen heeft. Als het spoedeisend belang evident ontbreekt, zal de advocaat je een kort geding-procedure afraden.

Acht de advocaat je aanvraag reëel, dan is de volgende stap de tegenpartij te dagvaarden. Je zet je eis op papier en stuurt dit naar zowel de gedagvaarde partij als de kantonrechter. In sommige gevallen schrikt de gedaagde partij dermate van deze brief, dat hij of zij met jou tot een schikking wil komen. In dat geval hoeft het niet tot een rechtszaak te komen.

Het voordeel van een kort geding

Het tijdsaspect is overduidelijk het grote voordeel van een kort geding. Het is speciaal bedoeld voor zaken die niet langer kunnen wachten. Ook als u, of de gedaagde, na de uitspraak in hoger beroep wil gaan, kan dit aanmerkelijk sneller dan na een reguliere rechtszaak.

En het nadeel

Het nadeel van een kort geding is het voorlopige karakter van het vonnis. Na een kort geding volgt, zoals gezegd, nog een gewone bodemprocedure. Hierbij is de rechter niet gebonden aan de uitspraak in het kort geding. Komt de rechter tot het besluit dat de eerdere uitspraak teruggedraaid moet worden, dan dien je ook alle gemaakte kosten terug te betalen. Bedenk je hierbij dat dit ook pas jaren na dato kan gebeuren. Een bodemprocedure kan namelijk, in een ingewikkelde zaak, ontzettend veel tijd in beslag nemen.

BedrijfExpert • augustus 13, 2019


Previous Post

Next Post