Focus on Values

De blogsite voor bedrijven met een focus op waarde!

Wat is verzuim?

Wanneer een werknemer niet op het werk verschijnt en daarvoor ‘ziekte’ als reden geeft, spreken we van verzuim. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Verzuim op het werk

Iedere werknemer heeft af en toe wat vrije tijd nodig. Als werknemer krijg je daarom een aantal vakantiedagen per jaar. Werknemers hebben recht op 4 keer het aantal uren dat ze per week werken. Als je bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, heb je recht op 80 vakantie-uren per jaar. Tijdens een vakantiedag wordt het loon doorbetaald.

Kort of langdurig ziek

Is je werknemer langer dan 4 weken ziek? Dan spreken we van langdurig ziek. Je moet je werknemer dan ook ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer je werknemer minder dan 4 weken ziek is, hoef je hem niet ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer je werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en ziek wordt, gelden er andere regels. Neem voor meer informatie contact op met het UWV.

Chronisch ziekteverzuim

Iedere werknemer kan ziek worden, daar kan een werkgever niet omheen. In principe hoeft dat geen groot probleem te zijn, omdat een werknemer meestal snel weer op de been is. Wanneer een persoon regelmatig afwezig is, wordt dit beschouwd als chronisch ziekteverzuim. Chronisch ziekteverzuim is vaak een teken van een burn-out, spanningsklachten, angst- en/of depressieve stoornissen. De oorzaak kan te maken hebben met de thuissituatie of het werk. Denk bij het werk aan een zware werkdruk of pesten. Chronisch ziekteverzuim kan problemen opleveren, want dit heeft invloed op de productiviteit, opbrengst en kosten van een organisatie.

Oplossing verzuim

Ben jij onlangs uitgevallen door bijvoorbeeld een burn-out? Laat een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren. Bij een belastbaarheidsonderzoek wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar jouw mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan. Daarnaast stelt het onderzoek de oorzaak en ernst van het probleem vast. Wanneer jouw draagkracht in kaart is gebracht, kan er een re-integratieplan worden opgesteld. Een re-integratieplan bevordert je herstel en voorkomt terugval. Wil je direct een belastbaarheidsonderzoek aanvragen? Klik dan hier!

BedrijfExpert • januari 25, 2018


Previous Post

Next Post