Focus on Values

De blogsite voor bedrijven met een focus op waarde!

subsidie traplift

Kwaliteit van dagbesteding hevig onder druk

Sinds de decentralisaties in de wetgeving is er een hoop veranderd in de zorg en vooral de dagbesteding. Sinds de taken naar de gemeenten zijn verschoven is de kwaliteit van de dagbesteding is stevig onder druk komen te staan. Het heeft geleid tot veel reorganisaties, sluiting van voorzieningen en de nodige bezuinigingen op de vervoerskosten zorgen ervoor dat het voor ouderen een stuk lastiger wordt om een passende dagbesteding te vinden.

Onderzoek naar zoektocht van passende dagbesteding

Bovenstaande bevindingen zijn aan het licht gekomen door een onderzoek die gehouden is door KansPlus samen met het LSR. Het onderzoek met de werktitel “Zelf je dagbesteding kiezen” werd gehouden onder 100 mensen met een beperking samen met hun familie. Uit de analyse kwam naar voren dat de cliënten noodgedwongen van dagbesteding moesten veranderen omdat het aanbod van hun eigen zorgaanbieder was aangepast.

Zorgaanbieders bepalend voor keuze

Zorgaanbieders had vaak zelf dagbesteding opnieuw ingevuld zonder enige vorm van overleg.Zo kon het gebeuren dat er door de aanbieder plots minder geld beschikbaar werd gesteld voor het vervoer, waardoor de keuze beperkt werd. De grootste problemen ontstonden bij de meervoudig gehandicapten, die moeten vaak extra bijbetalen voor de speciale woonvoorzieningen die ze nodig hebben. Alleen een kwart van de mensen was positief over de nieuwe vorm van de dagbesteding.

Gebrek aan alternatieven

Door de decentralisaties en de beperking in de budgetten voor de dagbesteding en de cliënten ontstaat er een tekort aan alternatieven en hierdoor ook in kwaliteit. Ook de ondersteuning van de WMO is hierin vaak niet afdoende. Dit komt ook omdat er steeds meer mensen gebruik maken van dagbesteding. De regie zou veel meer bij de dagbesteding en de cliënten zelf moeten liggen. Cliëntenorganisaties zouden veel meer betrokken moeten worden bij het beleid.

Vervoer wordt gezien als het grootste knelpunt

Zoals we eerder al zeiden is het vervoer een groot knelpunt gebleken bij het vinden van een passende dagbesteding. Er is inmiddels wel bekend dat er een extra bedrag vrij gaat komen voor deze vervoers kwesties. De vraag is of dit extra bedrag wel echt ten goede zal komen aan het vervoer omdat de andere kosten rondom de dagbesteding ook hoger op lijken te lopen.Ook de subsidies van het WMO of het persoonsgebonden budget lijken hier ook voldoende aanvullend genoeg voor te zijn.

Wat vinden de dagbestedingscentra zelf?

Voor de dagbestedingscentra zijn de oplopende kostenposten en het tekort aan handelen en middelen ook een zorg. Hiervoor moet extra geld vrijgemaakt worden. Vooral een politieke kwestie dus. Wat de centra zelf een alarmerend probleem vinden is de terugloop in bezoekers. Dit komt de levendigheid op de centra niet ten goede. Een oorzaak hiervan kan liggen bij het steeds meer verstrekken van mantelzorg. Dit kan dan vervolgens weer leiden tot die verlaagde ervaring in kwaliteit bij de dagbesteding zelf. Waar veel mensen zich als mantelzorger niet bewust van zijn is dat het niet voor elke cliënt de mantelzorg is weggelegd. Sommige mensen met een meervoudige beperking of dementie hebben nu eenmaal intensievere verzorging nodig. We hopen dat mensen een dergelijk onderscheid goed kunnen blijven maken. Want dit zou de levendigheid op onze centra dan ook weer ten goede komen.

Wanneer mensen toch kiezen voor mantelzorg dan hebben de centra nog wel een advies. Maak dan de belasting voor jezelf zo klein mogelijk. Zeker bij meervoudige gehandicapten kan de verzorging zwaar zijn. Plaats bijvoorbeeld een tweedehands traplift in je huis. Voor dergelijke aanpassingen is een subsidie beschikbaar. Een subsidie voor een traplift kan heel lucratief zijn. Denk daarnaast ook eens aan de aanschaf van een drie of vierwieler. Met deze fietsen organiseren we in de de dagbesteding ook vele uitjes en het leuke eraan is dat je alleen door met zijn tweeën te fietsen al een uitje hebt.

BedrijfExpert • april 30, 2019


Previous Post

Next Post